Föreningsmöte och utbildningskonferens

Årsmöte 2022

Årsmötet är Tjänstetandläkarnas högsta beslutande organ. Till det samlas ombud från föreningens lokalavdelningar, vilka företräder respektive avdelnings medlemmar i de beslut som tas om t. ex. föreningens verksamhetsplan och budget för det kommande året. Under mötet hålls även val av styrelse, revisorer samt valberedning.

Till mötet bjuds ombud från samtliga lokalavdelningar in.

Föreningsmöte

Årets föreningsmöte 

25 november 2022
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Föreningsmötet hålls under en liten del av den fackliga utbildningsdag som riktar sig till de lokala ombuden från Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar. Utbildningsdagen är en del i föreningens arbete med att hålla lokalavdelningarna kunskapsmässigt uppdaterade.  

En boost för våra lokala ombud

Förutom att våra fackliga ombud utbildas innebär konferensen utbyte av personliga erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter.

Ny energi och en massa inspiration, är något som många deltagare tar med sig hem från utbildningstillfällena. Gemenskapen är stark bland våra ombud och det märks inte minst på det aldrig tystnade sorlet under fikapauserna. Att träffas för att höra hur andra har det på sina arbetsplatser bidrar till en ibland välbehövlig utblick, men också en möjlighet att fylla på den egna idé-banken.

Anmälan om deltagande

Senast 1 oktober 2022

I samband med din anmälan, uppge:

  • Lokalavdelning
  • För- och efternamn
  • Mejladress 
  • Mobilnummer
  • Ev kostpreferenser

Enbart lokala fackliga ombud kan delta, efter överenskommelse inom lokalavdelningsstyrelsen.