Avdelningsmöte i TT-Jönköping

Medlemmar i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning TT-Jönköping är varmt välkomna till höstens avdelningsmöte!

Glatt samtal vid bordet

Om mötet

På dagordningen finns viktig facklig information om det gångna året, om semesterväxling, lönerevisionen och vilka frågor avdelningsstyrelsen och Tjänstetandläkarna arbetat med.

Vi bjuder på ett väl tilltaget utbud av fika att ta del av under mötet.

Tid och plats

Rosariet, OI plan 6
Tisdag 7 december 2021, kl 14.30 – ca 17.00

Mötet är förlagt på arbetstid för att möjliggöra för fler av våra medlemmar att delta. Anställd inom regionen deltar med bibehållen lön.

Möjlighet att delta på distans

Mötet kommer ske fysiskt, men med ett digitalt alternativ för den som behöver. Meddela om du har behov av att delta på distans i samband med anmälan.

Susanna Magnusson Kansli

Dina rättigheter och skyldigheter som anställd

Susanna Magnusson, ombudsman för Tjänstetandläkarna, deltar i mötet och berättar om våra rättigheter och skyldigheter som anställda. Efter detta ges möjlighet för dig att ställa dina frågor direkt till experten. 

Anmäl ditt deltagande

Informera din närmsta chef om att du önskar delta och anmäl dig därefter snarast genom att mejla oss.
Ange i samband med dina anmälan följande:

  • För- och efternamn
  • Kostpreferenser
  • Om du har behov av att delta digitalt
  • Mejladress som du önskar få länken till det digitala mötet på
Sista anmälningsdag 23 november.

Anmälan

Erik Nordin, ordförande TT-Jönköping, hälsar tillsammans med övriga i styrelsen alla medlemmar välkomna till mötet!

Erik Nordin TT Jönköping